lezingen

Boekhoute, vissersdorp zonder haven

Dit dorp is tot op vandaag trots op haar visserstraditie. Nog steeds varen vissersboten onder de vlag van Boekhoute. Nochtans ligt het dorp al zeventig jaar niet meer aan het water! Meer info

De Barge

Vandaag kan je terug luxueus varen met de Barge. Niet enkel meer tussen Gent en Brugge, maar ook op andere vaarten. Meer info

De Tachtigjarige Oorlog

De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), alhoewel eeuwen geleden, is van uitzonderlijke betekenis geweest voor Vlaanderen en Nederland. Meer info

De Kommandantur in Ertvelde

Was het front tijdens Eerste Wereldoorlog de hel, dan was het Etappengebiet het vagevuur. Dit gebied was opgedeeld in 13 Kommandanturen, één ervan in Ertvelde. De Kommandantur van Ertvelde omvatte 14 gemeenten en liep tot aan de Nederlandse grens. Meer info

Molens in Vlaanderen

‘Wie niet wit wil worden, moet uit de molen blijven’. Zowat duizend jaar geleden bouwden Vlaamse ambachtslui op een royaal door wind gestreeld plekje de eerste windmolen. Kloeke en dampende boerenpaarden trokken toen al karrenvrachten tarwe en gerst naar de vele honderden watermolens. Meer info

De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland

Het Meetjesland had om verschillende redenen een bijzondere positie in de Eerste Wereldoorlog. Gelegen naast het operatiegebied, deed het Meetjesland dienst als rustplaats én bevoorradingsgebied voor de Duitsers.
Meer info

webdesign: markoniest